ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้ามไปที่

เวอร์ชัน 1.0

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อัปเดตนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2021

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับก่อนหน้าทั้งหมดจะถูกแทนที่โดยเวอร์ชันนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง (“T&Cs”) กำหนดข้อตกลง (ข้อกำหนดทั้งหมดเรียกว่า “ข้อตกลง”) ระหว่างคุณกับ TopAsiaCasinos.com (“บริษัท”) คุณและบริษัทต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา” และแต่ละฝ่ายเรียกว่า “ภาคี”

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้:

  1. ข้อกำหนดของเว็บไซต์

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามข้อ 1.2 นี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันและควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายรับทราบและตกลงในที่นี้ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญา และข้อกำหนด เงื่อนไข การเจรจา แถลงการณ์ และข้อตกลงใดๆที่ขัดแย้งหรือขัดแย้งกันทั้งหมดในรูปแบบใดๆระหว่างคู่สัญญาจะไม่เป็น ถือว่าแก้ไขหรือแก้ไขข้อตกลง มีการตกลงกันโดยชัดแจ้งระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายว่าข้อตกลงนี้ใช้แทนและระงับข้อกำหนดของสัญญาทั้งหมดและสัญญาใดๆในรูปแบบใดๆก็ตามที่ทำขึ้นระหว่างคุณและบริษัทและข้อกำหนดที่รวมอยู่ในสัญญาดังกล่าวจะไม่ (i) บังคับใช้กับบริการใดๆที่ดำเนินการโดยบริษัทหรือ (ii) ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม หรือส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ

1.2 ในการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและข้อกำหนดเวอร์ชันล่าสุด ซึ่งบริษัทอาจแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยทำให้เวอร์ชันที่อัปเดตพร้อมใช้งานบน TopAsiaCasinos.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความคุ้นเคยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเวอร์ชันล่าสุด และตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นประจำ ความต่อเนื่องของเว็บไซต์โดยคุณหลังจากการตีพิมพ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงใดๆเหล่านี้จะถือว่าคุณยอมรับโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าว

  1. ภาระผูกพันของคุณ

2.1 คาสิโนออนไลน์ที่มีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์ของเรามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น กฎและข้อบังคับเป็นประจำ คาสิโนออนไลน์รายบุคคลสามารถและมักจะยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องตรวจสอบและทำความเข้าใจกฎและข้อจำกัดต่างๆบนเว็บไซต์ของคาสิโนออนไลน์ก่อนเล่นบนเว็บไซต์นั้น

2.2 คุณเข้าใจและยอมรับว่าเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องตรวจสอบกฎหมายปัจจุบันในพื้นที่ของคุณก่อนเล่นที่คาสิโนออนไลน์ การพนันออนไลน์ต้องถูกกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ และคุณต้องบรรลุนิติภาวะเพื่อใช้เว็บไซต์นี้ เล่นการพนันและจ่ายภาษีที่เกี่ยวข้องในประเทศที่คุณพำนักอยู่

2.3 โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่: (1) ให้เนื้อหาใดๆหรือดำเนินการในลักษณะใดๆที่: อาจ (a) ถูกตีความว่าผิดกฎหมาย ข่มขู่ เป็นอันตราย ไม่เหมาะสม สะกดรอยตาม หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ใส่ร้าย หยาบคาย แสดงความเกลียดชัง ลามกอนาจาร ล่วงละเมิด เชื้อชาติ ชาติพันธุ์หรือน่ารังเกียจ ภาพลามกอนาจาร (b) ออกแบบมาเพื่อรบกวนหรือขัดขวางเว็บไซต์นี้หรือบริการใดๆที่มีให้ (c) ติดไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อขัดจังหวะ, ทำลายหรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใดๆ (d) ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา หรือเป็นการละเมิดกฎหมายท้องถิ่น ในประเทศหรือระหว่างประเทศที่บังคับใช้; (2) ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเจ้าหน้าที่ของบริษัท หัวหน้าฟอรัม หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆปลอมแปลงหรือพยายามปกปิดหรือบิดเบือนความจริงที่มาของเนื้อหาใดๆมอบให้โดยคุณ (3) รวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลใดๆเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์นี้ (4) จัดหาหรือใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจัดหาเนื้อหาหรือบริการในลักษณะเชิงพาณิชย์ใดๆหรือในลักษณะใดๆที่เกี่ยวข้องกับเมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ แผนธุรกิจแบบพีระมิด หรือรูปแบบอื่นๆของการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าและ (5) จัดให้มีเนื้อหาใดๆที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาของกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้โฆษณา หุ้นส่วนของบริษัทหรือบริษัทในเครือหรือที่อาจถือเป็นการละเมิดต่อท้องถิ่นใดๆ กฎหมายในประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือความลับทางการค้า

2.4 คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย แลกเปลี่ยน ขายต่อหรือใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ ส่วนใดๆของเว็บไซต์นี้รวมถึงการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้

  1. เว็บไซต์บุคคลที่สาม

3.1 บริษัทมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น คาสิโนออนไลน์ บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านี้ และไม่รับรองและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา โฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุอื่นๆบนหรือพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว คุณตกลงว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใดๆและทั้งหมดที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์เหล่านั้น และคุณจะไม่และไม่สามารถให้บริษัทรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาดังกล่าว มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

  1. สิทธิของบริษัท

4.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นใดที่บริษัทอาจมีสำหรับเว็บไซต์นี้ เนื้อหา และสินค้าและบริการที่อาจมี การใช้สิทธิ์และทรัพย์สินของบริษัทต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน โดยการทำให้เว็บไซต์และบริการนี้พร้อมใช้งานสำหรับคุณ บริษัทไม่ได้ให้ใบอนุญาตหรือสิทธิ์โดยนัยหรือโดยชัดแจ้งแก่คุณ และคุณจะไม่มีสิทธิ์ใช้งานเว็บไซต์หรือบริการนี้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของบริษัท

  1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

5.1 บริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ หรือผู้ให้บริการความบันเทิงและการพนันออนไลน์ เราโฆษณาและตรวจทานเว็บไซต์คาสิโนที่เลือกไว้เพื่อการโฆษณาและข้อมูลเท่านั้น

5.2 บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันใดๆเกี่ยวกับ (ก) ความถูกต้อง สกุลเงิน ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์หรือรายการอื่นๆที่มีอยู่ที่เว็บไซต์นี้; (B) ความสามารถในการขาย ความเหมาะสมในการใช้งาน ชื่อและ/หรือการไม่ละเมิดใดๆหรือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นที่เสนอโดยบุคคลที่สาม; หรือ (C) ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์หรือบริการใดๆที่จัดทำโดยเราเองหรือบุคคลที่สามซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณหรือทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นๆข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้มีให้ “ตามที่เป็น” และไม่มีการรับประกันใดๆ

5.3 โดยการเข้าชมเว็บไซต์ของเราและคาสิโนออนไลน์ที่ระบุไว้ในนั้น คุณยืนยันว่าคุณเข้าใจว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ฝากและเดิมพันที่คาสิโนออนไลน์เหล่านี้ และคุณไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อบริษัท การสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นจากการเล่นของคุณที่คาสิโนออนไลน์ที่ระบุไว้ในบริษัทนั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ผู้รับเหมา หรือซัพพลายเออร์

  1. การจำกัดความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

6.1 คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่องหรือที่เป็นแบบอย่างซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายสำหรับการสูญเสียทางการเงิน การสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ (แม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) หรือเป็นผลมาจาก (แม้ว่าบริษัทจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) หรือ I) การใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการใดๆภายใต้เว็บไซต์นี้ (II) ค่าใช้จ่ายในการได้รับสินค้าทดแทนและ/หรือบริการที่เกิดจากการทำธุรกรรมใดๆที่ทำขึ้นผ่านเว็บไซต์นี้ (III) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณหรือ การส่งข้อมูล (IV) คำชี้แจงโดยบุคคลภายนอกหรือการดำเนินการของบุคคลที่สามโดยใช้เว็บไซต์นี้หรือ (V) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

6.2 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องบริษัทและบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน และหุ้นส่วนจากการเรียกร้องหรือความต้องการใดๆรวมถึงค่าทนายความตามสมควรที่กระทำโดยบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากการกระทำของคุณ บทบัญญัติของเนื้อหา การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

  1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

7.1 บริษัท (หรือสมาชิกที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม) เป็นและจะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิทางศีลธรรม ชื่อโดเมน และข้อมูลที่เป็นความลับ และ สิทธิที่คล้ายคลึงกัน (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน)

  1. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

8.1 ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของมอลตา

8.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาท การโต้เถียงหรือข้อเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง หรือการฝ่าฝืน การตีความ การยุติ หรือความถูกต้องของข้อตกลง ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะอ้างถึงข้อพิพาท การโต้เถียง หรือเรียกร้องอนุญาโตตุลาการดังกล่าวกับศูนย์อนุญาโตตุลาการของมอลตา (“MAC”) การอนุญาโตตุลาการจะเกิดขึ้นภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการแห่งมอลตา (ข้อ 387 แห่งกฎหมายของมอลตา) ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่มีการอ้างถึงข้อพิพาท สถานที่ของอนุญาโตตุลาการจะอยู่ในมอลตา จะต้องมีอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายหรือในการผิดสัญญาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการจะมีอนุญาโตตุลาการสามคนที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎดังกล่าว การอนุญาโตตุลาการจะจัดขึ้นตามกฎหมายของมอลตาทั้งในส่วนของขั้นตอนและที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญ ภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการต้องเป็นภาษาอังกฤษ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะเป็นการชดเชยแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพวกเขาเกี่ยวกับการเรียกร้อง การเรียกร้องแย้งหรือปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นจากข้อตกลง และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน 

  1. การป้องกันข้อมูล

9.1 ระเบียบ (EU) 2016/679 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2016 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวอย่างเสรี (“GDPR”) กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง มีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว นำไปใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทสามารถพบได้ที่นี่: TopAsiaCasinos.com

  1. เบ็ดเตล็ด

10.1 ไม่มีการยินยอมจากภาคีหรือการสละสิทธิ์ของการละเมิดโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย จะถือเป็นการยินยอมหรือการสละสิทธิ์หรือข้อแก้ตัวสำหรับการละเมิดอื่นๆหรือที่ตามมาอื่นๆ เว้นแต่การสละสิทธิ์หรือการยินยอมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและ ลงนามโดยฝ่ายอ้างว่าได้สละหรือยินยอม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ข้อกำหนดหรือข้อกำหนดในที่นี้จะไม่ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีการยกเว้นการละเมิด เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลกระทบนั้น

10.2 ข้อตกลงสามารถเชื่อถือได้โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเท่านั้นและไม่มีบุคคลอื่นใดมีสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดหรือบทบัญญัติใดๆของพวกเขา

10.3 บริษัทอาจมอบหมายหน้าที่และ/หรือภาระผูกพันใดๆของบริษัทให้กับบริษัทใดๆในกลุ่มบริษัทและอาจใช้ผู้รับจ้างอิสระเพื่อช่วยเหลือในการให้บริการของบริษัทแก่คุณ

10.4 หากบทบัญญัติของข้อตกลงถูกตัดสินโดยศาล คณะตุลาการหรือหน่วยงานด้านการบริหารของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจว่าไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ไม่มีผลผูกพัน หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน) บทบัญญัติอื่นๆของข้อตกลงนี้จะคงอยู่โดยสมบูรณ์ แรงและผลกระทบ ข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ไม่มีผลผูกพันหรือบังคับใช้ไม่ได้ (หรือข้อกำหนดบางส่วน) จะถือว่ามีผลบังคับใช้กับการเปลี่ยนแปลงขั้นต่ำที่จำเป็น โดยคำนึงถึงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของข้อตกลง เพื่อให้ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับ ถูกกฎหมาย มีผลผูกพันและบังคับใช้และเพื่อให้บรรลุผลทางเศรษฐกิจตามที่ตั้งใจไว้ของบทบัญญัติดั้งเดิม (หรือข้อกำหนดบางส่วน) ในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้